Du vil, alle dage, få undervisning hos begge lærere i solosang samt ensemblesang. Når du ikke selv modtager undervisning, deltager du som tilhører i de andre deltageres Masterclass. Endvidere vil der to af aftenerne blive budt på oplevelser i det naturskønne område ved Limfjorden. Husk udetøj.

Vi afslutter kurset med koncert på Skive Theater torsdag den 6. august.

Du vil være mulighed for at forsætte som passiv deltager ved det efterfølgende onternationale kursus – “International Vocal Masterclass Skive 2016”.  (7.-13. august).